Dịch Vụ Của VIN HR

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động (Outsourcing) là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt...

Xem thêm

Cung Ứng Lao Động

Cung Ứng Lao Động

Cung ứng lao động là dịch vụ doanh nghiệp không tự tuyển lao động mà thuê một đơn vị cung ứng uy tín cung ứng lao động...

Xem thêm

Dịch vụ Tuyển dụng

Dịch vụ Tuyển dụng

Dịch vụ tuyển dụng (Headhunting) là việc thuê nguồn lực bên ngoài thực hiện quy trình tuyển dụng để tìm kiếm và tuyển...

Xem thêm

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương (Payroll Service) là hình thức doanh nghiệp sử dụng nguồn lực bên ngoài để thực hiện các...

Xem thêm

Hợp thức hóa lao động

Hợp thức hóa lao động

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động Vin HR cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc tổ chức...

Xem thêm

Gia công Sản Xuất

Gia công Sản Xuất

Dịch vụ Gia công Sản Xuất là việc thuê bên ngoài thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng...

Xem thêm

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Dịch vụ Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực là việc sử dụng các chuyên gia Quản trị Nguồn nhân lực bên ngoài để tư vấn...

Xem thêm

Dịch vụ vệ sinh

Dịch vụ vệ sinh

Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, khách hàng lĩnh vực này rất đa dạng: các tập đoàn lớn, các công ty, xí nghiệp, xưởng sản...

Xem thêm

Tìm kiếm

60 việc làm đang tuyển dụng

Việc làm tốt nhất

BLOG VIN HR

Dịch vụ Thuê ngoài - Outsourcing

Dịch vụ Thuê ngoài - Outsourcing

Dịch vụ Thuê ngoài - Outsourcing

Quản Trị Nhân Sự thời 4.0

Quản Trị Nhân Sự thời 4.0

Quản Trị Nhân Sự thời 4.0

Thuê ngoài dịch vụ Quản lý nhân sự

Thuê ngoài dịch vụ Quản lý nhân sự

Thuê ngoài dịch vụ Quản lý nhân sự

Công ty dịch vụ Nhân sự có thể làm gì?

Công ty dịch vụ Nhân sự có thể làm gì?

Công ty dịch vụ Nhân sự có thể làm gì?

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tính lương ngoài

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tính lương ngoài

Dịch vụ tính lương thuê ngoài đang dần hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc giảm thời gian nhằm tập trung vào công việc kinh doanh, phát triển sản xuấ...

Để trở thành Headhunter thành công

Để trở thành Headhunter thành công

Để trở thành Headhunter thành công

Điểm khác biệt giữa Headhunter và Recruiter

Điểm khác biệt giữa Headhunter và Recruiter

Điểm khác biệt giữa Headhunter và Recruiter

4 Điều tuyệt vời khi trở thành Headhunter tại Việt Nam

4 Điều tuyệt vời khi trở thành Headhunter tại Việt Nam

4 Điều tuyệt vời khi trở thành Headhunter tại Việt Nam

Hình Ảnh Hoạt Động

Văn phòng Thủ Đức Văn phòng Thủ Đức
Văn phòng đồng nai 2 Văn phòng đồng nai 2
Công nhân làm việc Công nhân làm việc
Headhunter Headhunter
Headhunting Dept Headhunting Dept
Hình ảnh 2 Hình ảnh 2
Hướng Dẫn An Toàn Lao Động Hướng Dẫn An Toàn Lao Động