Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Công Ty Phát Triển Nguồn Nhân Lực VINHR
TP Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ
2
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Vin HR
Tỉnh Long An
7.000.000đ - 10.000.000đ
3
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
35 TRIỆU
4
Vin HR's Client
TP Hà Nội
10 - 15 triệu
5
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu
6
Công ty phát triển nguồn nhân lực Vin HR
6-9 triệu
7
Công ty phát triển nguồn nhân lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
6-9 triệu
8
Vinhr Client
TP Hà Nội
10 triệu - 15 triệu
9
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
30 - 35 triệu
10
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
11
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu
12
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
12 mil - 20 mil
13
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
15 mil - 22 mil
14
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Trên 10 triệu
15
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận cao
16
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
8000000 + KPI
17
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
18
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
19
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
20
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
15 triệu - 20 triệu