Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
2
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu
3
Vin HR's Client
Tỉnh Long An
Thỏa thuận
4
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
5
Vin HR's Client
Tỉnh Long An
9-10 triệu
6
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
12 mil - 20 mil
7
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
15 mil - 22 mil
8
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Trên 10 triệu
9
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
8000000 + KPI
10
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
11
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
12
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
14
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
15 triệu - 20 triệu
15
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 15 triệu
16
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
30 triệu - 50 triệu
17
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 20 triệu
19
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 15 triệu
20
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
15 triệu - 20 triệu