Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu
2
Vin HR's Client
Tỉnh Long An
Thỏa thuận
3
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
4
Vin HR's Client
Tỉnh Long An
9-10 triệu
5
Vin HR's Client
Tỉnh Tiền Giang
10-15 triệu
6
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
15 triệu
7
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
8 triệu
8
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
7 triệu
9
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
12 mil - 20 mil
10
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
15 mil - 22 mil
11
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Trên 10 triệu
12
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận cao
13
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
8000000 + KPI
14
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
15
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
16
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thương lượng
17
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
18
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
19
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
20
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu