Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Công ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
Theo Năng Lực (cạnh tranh so với thị trường)
2
Công ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
10,000,000 - 20,000,000 vnđ/tháng (theo năng lực)
3
Công ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20.000.000đ - 40.000.000đ (theo năng lực)
4
Công Ty Phát Triển Nguồn Nhân Lực VINHR
TP Hồ Chí Minh
Up to 3.000USD
5
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
2000-6000 USD
6
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
35 TRIỆU
7
Vin HR's Client
TP Hà Nội
10 - 15 triệu
8
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu
9
Công ty phát triển nguồn nhân lực Vin HR
6-9 triệu
10
Công ty phát triển nguồn nhân lực Vin HR
TP Hồ Chí Minh
6-9 triệu
11
Vinhr Client
TP Hà Nội
10 triệu - 15 triệu
12
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
30 - 35 triệu
13
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
14
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu
15
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
12 mil - 20 mil
16
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
15 mil - 22 mil
17
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
Trên 10 triệu
18
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
Thỏa thuận cao
19
Vin HR Client
TP Hồ Chí Minh
8000000 + KPI
20
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu