Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Vin HR
TP Hồ Chí Minh
20-35 triệu
2
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
23 triệu
4
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
15 triệu - 20 triệu
5
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 15 triệu
6
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
30 triệu - 50 triệu
7
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 20 triệu
9
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
10 triệu - 15 triệu
10
Vin HR Client
Tỉnh Sóc Trăng
15 triệu - 20 triệu
11
Vin HR Client
Tỉnh Long An
10 triệu - 25 triệu
12
Vin HR Client
Tỉnh Long An
12 triệu - 18 triệu
13
Vin HR Client
Tỉnh Long An
25 triệu - 40 triệu
14
Vin HR Client
Tỉnh Long An
10 triệu - 15 triệu
15
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20.000.000 - 25.000.000
16
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
25.000.000 - 35.000.000
18
VIN HR's client
TP Hồ Chí Minh
> 1000 USD
19
Vin HR's Client
Tỉnh Khánh Hòa
10.000.000 - 15.000.000
20
Vin HR's client
Từ 50.000.000 đến 100.000.000