Tuyển Dụng

Tìm việc làm

Tìm thấy 20 việc làm

Stt
Tên công việc
Công ty
Địa điểm
Mức lương
1
Vin HR's Client
Tỉnh Bình Dương
7.000.000 - 10.000.000
2
Công ty TNHH Hai Thành Viên HUMAN CITY
Tỉnh Hà Tĩnh
2300 usd
3
Vin HR's Client
Tỉnh Bình Dương
10.000.000 - 15.000.000
4
Vin HR's Client
Tỉnh Bình Dương
1500 - 2000 USD
5
Vin HR's client
Tỉnh Bình Dương
Thoả thuận
6
Vin HR's client
Tỉnh Bình Dương
Thoả thuận
7
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
7.000.000
8
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
10 triệu đến 15 triệu
9
Vin HR's Client
Tỉnh Khánh Hòa
9.000.000 - 10.000.000
10
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
từ 1000$ - 2000$
11
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 đến 30 triệu
12
Vin HR's Client
Tỉnh Bình Dương
10 đến 15 triệu
13
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
7 đến 8 triệu
14
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
7 đến 10 triệu
15
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
12 đến 20 triệu
16
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
12 đến 20 triệu
17
Vin HR's Client
TP Hồ Chí Minh
20 triệu + KPI
18
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
11 triệu đến 18 triệu
19
NIC's Client
TP Hồ Chí Minh
Thoả thuận
20
Vin HR's client
TP Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu