Trưởng phòng Kỹ Thuật Công Nghệ

Nộp hồ sơ

Vinhr client

Mô tả công việc

A. Công tác quản lý:  
  A.1. Lập kế hoạch (Plan):
    1. Quản lý nhân sự (M1)
      Tham gia hội đồng tuyển dụng với vai trò chuyên môn.
      Đào tạo và đánh giá chuyên môn sau đào tạo nhân viên.
      Theo dõi, đo lường, kiểm tra, giám sát, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ.
      Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm nhân sự.
    2. Quản lý cơ sở hạ tầng (M2)
      Theo dõi, đề xuất trang thiết bị và điều kiện làm việc đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc tại bộ phận.
      Đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị và điều kiện làm việc.
    3. Qui trình quản lý công việc (M4)
      Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, qui hoạch và sử dụng hợp lý nhân sự tại bộ phận.
      Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý.
    4. Thiết lập các phương pháp theo dõi, đo lường, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc (M5).
    5. Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc (E).
    6. Theo dõi, tiếp nhận phản hồi, đề xuất điều chỉnh cơ chế chính sách của Công ty để đảm bảo duy trì môi trường làm việc tốt cho nhân viên tại bộ phận (E).
  A.2. Kiểm tra (Check)
    1. Theo dõi năng suất và chất lượng công việc chuyên môn hàng ngày của nhân viên tại bộ phận.
    2. Tiến hành đo lường năng suất và chất lượng công việc chuyên môn của nhân viên tại bộ phận.
    3. Tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả công việc đã giao của từng nhân viên tại bộ phận.
  A.3. Hành động (Action)
    1. Tiến hành xử lý sự cố, điều chỉnh, khắc phục đối với những công việc và sản phẩm lỗi, không đạt chất lượng.
    2. Đề xuất và đưa ra biện pháp phòng ngừa những sai phạm trong công việc và sản phẩm lỗi tại bộ phận.
    3. Áp dụng các điều chỉnh và cải tiến chất lượng của các công việc và sản phẩm trong quá trình tiếp theo.
B.    Thực hiện (Do):  
  B.1. Thực hiện hồ sơ Báo giá, Chào giá, Hồ sơ Dự thầu. 
  B.2. Thực hiện hồ sơ tư vấn thiết kế.
  B.3. Thiết kế thi công.
  B.4. Báo cáo hiệu quả hoạt động, chất lượng công việc trong phòng
  B.5. Tiếp nhận và xử lý thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
  B.6. Xây dựng và triển khai áp dụng chính sách bảo mật thông tin liên quan đến công việc trong nội bộ phòng và các phòng ban liên quan.

Yêu cầu chung

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ sư môi trường.

Kinh nghiệm

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nơi làm việc

Quận Gò  Vấp - Tp HCM

 

Thông tin chung

Vị trí ứng tuyển
Trưởng phòng Kỹ Thuật Công Nghệ

Cấp bậc
Trưởng phòng

Thời gian làm việc
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Mức lương
20-35 triệu

Nơi làm việc
TP Hồ Chí Minh

Tư vấn viên

Email:

Điện thoại:

Di động:

Chính sách/Phúc lợi

- Lương từ 20-35 triệu

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, và có cơ hội thăng tiến cao
- Tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân
- Được đi du lịch trong nước và ngoài nước
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm 

Liên hệ

 

Email:   -   Phone:    -     - Phòng Nhân sự

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIN HR

Hotline:  028 7306 2636

Websitehttp://vinhrgroup.com