Dịch vụ

Hợp thức hóa lao động

Dịch vụ hợp thức hóa lao động của Vin HR giúp cho các doanh nghiệp đơn giản hóa trong việc quản lý nhân sự, mọi trách nhiệm liên quan đến pháp...

Cung ứng lao động

Vin HR doanh nghiệp cung ứng lao động, cho thuê lại lao động được trao giải thương hiệu Chất Lượng – Uy tín ASEAN Nguồn nhân lực luôn là vấn đề...

Dịch vụ Tuyển dụng

Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực như hiện nay, để thu hút được...

Thầu Khoán Nhân Lực và Đóng Gói bốc xếp

Dịch vụ Thầu khoán nhân lực và đóng gói bốc xếp được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, được quy định cụ thể về số lượng, chất lượng, giá thành...

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương

Sử dụng Dịch vụ quản lý tiền lương (Payroll Service)  là một lựa chọn thông minh cho các doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và nâng cao tính hiệu quả/chuyên nghiệp...

zalo-icon
0909965977