Mẫu giấy quyết định nghỉ việc mới nhất 2023

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là một loại tài liệu thường được sử dụng trong các tổ chức, công ty, và cơ quan. Nhằm quyết định việc ngừng làm việc của một cá nhân tại đó. Thông qua tài liệu này, sự chấm dứt hợp đồng lao động có thể xảy ra do nguyện vọng của người lao động hoặc do sự quyết định của nhà tuyển dụng. Hãy theo dõi viết dưới đây để tìm hiểu về mẫu giấy quyết định nghỉ việc nhé!

Mẫu quyết định cho nghỉ việc, quyết định cho thôi việc

Quý khách có thể theo dõi mẫu giấy quyết định nghỉ việc sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số …….. ngày ……. tháng ……… năm ……….. giữa Công ty ………….. với Ông/Bà …………….;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà …………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà………………

Giữ chức vụ: ………Bộ phận…………….

Được nghỉ việc từ ngày…………tháng…………năm…………

Lý do……………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ky.

Ông/Bà………………, phòng Hành chính nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà có tên tại điều 1;

– Phó Giám Đốc…..;

– Phòng Hành chính nhân sự;

– Lưu:……..

Giám Đốc

( Ký, ghi rõ họ tên)

Trường hợp nào cần ra quyết định nghỉ việc?

Các doanh nghiệp thực hiện quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp cụ thể như sau:

 • Hợp đồng đã hết hạn.
 • Công việc được ghi trong hợp đồng lao động đã hoàn tất.
 • Người lao động đáp ứng đủ các điều kiện để được nghỉ hưu.
 • Người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận và đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người lao động đang thụ án tù, án tử hình hoặc bị cấm làm một công việc cụ thể theo quy định và án phán từ Tòa án.
 • Người lao động đã qua đời hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, mất khả năng hành vi dân sự.
 • Người lao động bị sa thải theo quy trình kỷ luật.
 • Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động một cách đơn phương do sáp nhập, chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ hoặc cơ cấu mà người lao động không thể tiếp tục công việc.
 • Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động một cách đơn phương.
 • Người sử dụng lao động, là cá nhân, đã qua đời, bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc mất khả năng hành vi dân sự; trong trường hợp này, người sử dụng lao động không còn là chủ thể cá nhân để chấm dứt hoạt động.
Các trường hợp doanh nghiệp có thể thực hiện quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Các trường hợp doanh nghiệp có thể thực hiện quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Hướng dẫn làm quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc

Hiện tại, mặc dù chưa có văn bản quy định cụ thể về mẫu quyết định nghỉ việc. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất và đầy đủ, cần có những thông tin sau:

 • Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ trình bày trên cùng giữa trang giấy.
 • Tên quyết định: “Quyết định về việc nghỉ việc/ thôi việc”.
 • Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc.

Ví dụ: Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn/ Công ty cổ phần/…

 • Căn cứ để ra quyết định nghỉ việc.
 • Nội dung của bản quyết định gồm:

Thông báo rằng ông/bà [tên], hiện đang giữ chức vụ gì, được nghỉ từ ngày tháng năm nào.

Chỉ định các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này.

Ký và ghi rõ họ tên của giám đốc/ban lãnh đạo.

Nơi và ngày tháng, bao gồm ông/bà…; bộ phận…

Hướng dẫn làm quyết định nghỉ việc
Hướng dẫn làm quyết định nghỉ việc

Các trợ cấp mà người lao động được hưởng khi nghỉ việc đúng quy định

Trợ cấp thôi việc là một khoản trợ cấp do công ty chi trả cho người lao động khi:

 • Người lao động đã làm việc thường xuyên trong ít nhất 12 tháng.

Lưu ý: Không áp dụng trợ cấp thôi việc đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.

 • Người lao động thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 34 Bộ Luật Lao Động 2019.

Theo quy định, trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động, bao gồm cả tiền lương (Điều 48 Bộ Luật Lao Động 2019).

Trợ cấp thôi việc được tính theo công thức sau:

 • Tiền trợ cấp thôi việc = 1/2 x tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc.

Hy vọng qua bài viết trên của Vin HR sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về mẫu giấy quyết định nghỉ việc. Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy để lại phản hồi dưới phần bình luận để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn.

3702864221

Quý công ty để lại thông tin liên hệ bên cạnh, Vin HR sẽ có chuyên viên liên hệ lại tư vấn cho quý khách hàng. thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Hoặc quý khách có thể liên hệ vào số hotline: 093.494.7979  - 0909.965.977

Email: tuvandichvu@vinhrgroup.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  zalo-icon
  0909965977