Cập nhật mẫu hợp đồng cung ứng lao động mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động là một văn bản mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự thỏa thuận đồng ý các điều khoản giữa đơn vị sử dụng lao động và đơn vị cung ứng lao động. Đây là văn bản quan trọng quy định các điều khoản, quyền lợi, trách nhiệm khi nhận cung ứng lao động từ đơn vị ngoài. Để đảm bảo hợp đồng được soạn thảo chi tiết với đầy đủ nội dung theo quy định thì bạn hãy tham khảo mẫu hợp đồng mới nhất trong nội dung dưới đây.

Cung ứng lao động là dịch vụ mới phát triển hiện nay
Cung ứng lao động là dịch vụ mới phát triển hiện nay

1.     Cung ứng lao động là gì?

Cung ứng lao động là hoạt động cung ứng hay cho thuê lại người lao động đến đơn vị, công ty khác có nhu cầu. Khi thực hiện cung ứng lao động phải có sự thỏa thuận và đồng ý giữa bên cung ứng và bên sử dụng lao động. Những người lao động được cung ứng sẽ chịu sử quản lý của doanh nghiệp sử dụng lao động và công ty cung ứng. Cung ứng lao động là một ngành nghề hot và ngày càng phát triển khi nhu cầu sử dụng lao động tại nước ta ngày càng tăng cao.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cung ứng lao động trong một vài trường hợp như sau:

 • Gia tăng nhu cầu sản xuất: Khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sử dụng nhiều lao động trong một khoảng thời gian hoặc để đáp ứng một khối lượng công việc nào đó thì việc sử dụng dịch vụ cung ứng là phương án nên lựa chọn. Sử dụng dịch vụ giúp giải quyết nhanh chóng vấn đề nhân công lao động, từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Tiết giảm các chi phí nhân sự: Nếu doanh nghiệp muốn tiết giảm chi phí quản lý, điều hành nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của hệ thống thì nên sử dụng dịch vụ cung ứng lao động. Việc sử dụng dịch vụ sẽ giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí như: chi phí bảo hiểm, lễ hội, đồng phục, phụ cấp,…
 • Có nhiệm vụ khác quan trọng hơn: Các doanh nghiệp nhỏ, mới được thành lập chưa có nhiều vốn hoặc không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm thì nên thuê dịch vụ cung ứng lao động. Dịch vụ này đảm bảo cung cấp người lao động chất lượng đáp ứng các yêu cầu của công ty. Điều này giúp công ty có thời gian, chi phí để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác quan trọng hơn.
Dịch vụ cung ứng lao động đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
Dịch vụ cung ứng lao động đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

2.     Các mẫu hợp đồng cung ứng lao động mới nhất

Hợp đồng cung ứng lao động hay hợp đồng thuê nhân sự ngoài là văn bản quy phạm pháp luật thỏa thuận giữa đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng lao động. Hợp đồng này được quy định cụ thể tại Bộ Luật lao động và các văn bản Luật khác có liên quan. Đây cũng là văn bản quan trọng có pháp luật làm chứng nên trong quá trình thực hiện hợp đồng, 02 bên phải tuân thủ và nghiêm túc chấp hành.

–       Nội dung hợp đồng thuê nhân sự ngoài

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động chuẩn sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Thời gian hợp đồng (bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng).
 • Số lượng người lao động được cung ứng.
 • Ngành nghề hoặc lĩnh vực làm việc.
 • Địa điểm làm việc.
 • Điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho người lao động.
 • Các vấn đề về an ninh, an toàn lao động.
 • Chế độ lương, thưởng.
 • Các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm.
 • Trách nhiệm của công ty sử dụng lao động.
 • Các điều quản về quyền lợi, trách nhiệm của 02 bên.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
Hợp đồng cung ứng lao động phải đảm bảo quy định pháp luật
Hợp đồng cung ứng lao động phải đảm bảo quy định pháp luật

–       Mẫu hợp đồng dịch vụ lao động

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động hay còn gọi là hợp đồng dịch vụ lao động là mẫu chung nhưng tùy công ty cung cấp dịch vụ mà nội dung sẽ có sự thay đổi. Dưới đây là mẫu hợp đồng cung ứng lao động tham khảo phổ biến nhất được các doanh nghiệp sử dụng:

————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày …. tháng….năm ….

– Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ….-….-…..của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Căn cứ Thông tư số: …/…/TT-BLĐTBXH ngày …..tháng ….. năm ….. của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số ../…/NĐ-CP ngày …..-…..-….của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của………………..

Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)………………

– Do ông (bà):………………………………………………………………..

– Chức vụ:……………………………………………………………………..

– Đại diện cho:………………………………………………………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………………………………………………

– Tài khoản:……………………………………………………………………

Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) …………………………

– Do ông (bà):………………………………………………………………..

– Chức vụ:………………………………………………………………………

– Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:…………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………….

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản:……………………………………………………………………..

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của………………………. , tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau:

1…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây:

– Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD):……………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

– An toàn lao động và vệ sinh lao động:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

– Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

– Trợ cấp thôi việc, mất việc:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

– Bảo hiểm y tế:

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

– Các thỏa thuận khác:

……………………………………………………………………………………………

Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt Nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt Nam.

Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên.

Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày…. /…… /……. đến ngày /           /           ; hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng……………. ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng ……………………………….)./.

                                        ……………….. , ngày…….. tháng……… năm…………

Đại diện

Tổ chức cung ứng lao động

Đại diện

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

—————————————————————–

3.     Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung ứng lao động

Để đảm bảo hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật thì bạn nên tham khảo hướng dẫn soạn thảo sau:

–       Phần mở đầu hợp đồng

Phần mở đầu điền đầy đủ thông tin gồm:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Ngày tháng năm lập hợp đồng.
 • Tên hợp đồng cung ứng lao động
 • Các căn cứ văn bản pháp luật: Bộ Luật lao động, Nghị định, Thông tư.
 • Thông tin doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp sử dụng lao động.

–       Phần nội dung

Phần này bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Thông tin lao động cần cung ứng: số lượng, yêu cầu.
 • Trách nhiệm của đơn vị cung ứng lao động: tuyển chọn, đào tạo, cung ứng.
 • Quyền lợi của 02 bên.
 • Hiệu lực hợp đồng.

–       Phần cuối hợp đồng

 • Hai bên thực hiện ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên của người phụ trách.

Trên đây là mẫu hợp đồng cung ứng lao động mới nhất được Vin HR cập nhật. Nếu bạn đang muốn tìm đơn vị cung ứng lao động hiệu quả, chất lượng với giá cả phải chăng thì hãy liên hệ ngay với Vin HR để được hỗ trợ nhé.

3702864221

Quý công ty để lại thông tin liên hệ bên cạnh, Vin HR sẽ có chuyên viên liên hệ lại tư vấn cho quý khách hàng. thông tin sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Hoặc quý khách có thể liên hệ vào số hotline: 093.494.7979  - 0909.965.977

Email: tuvandichvu@vinhrgroup.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  zalo-icon
  0909965977